Documentatie constructii: repere in elaborarea documentantiei necesare constructiei dvs

• Acte de proprietate terenuri

• Acte de proprietate - imobile

• Acte necesare la Vanzarea/Cumpararea unui imobil si la Cartea Funciara

• Autorizatie de construire de locuinte in mediul rural

• Autorizatie de construire si desfiintare

• Aviz pentru planul urbanistic de detaliu

• Certificat de atestare a dreptului de proprietate

• Certificat de urbanism pentru realizarea retelelor tehnico edilitare

• Certificat de urbanism

• Promovarea unui obiectiv de investitii cu finantare de la buget

• Extindere spatiu de locuit

• Certificat de urbanism - pentru firme, reclame, panouri publicitare amplasate direct pe domeniul public

• Autorizatie de construire - pentru firme, reclame, panouri publicitare amplasate direct pe domeniul public