Acte necesare emiterii autorizatiei de constructie

• Cerere-tip pentru emiterea Autorizatiei de construire/desfiintare+ anexa + dovada de luare in evidenta O.A.R.;

• Borderou cu paginarea pieselor componente ale documentatiei tehnice;

• Act de proprietate in copie, fisa bunului imobil si planul de amplasament in copie;

• Declaratie pe propria raspundere din partea titularilor actului de proprietate privind inexistenta unui litigiu pe rolul unei instante judecatoresti, asupra imobilului respectiv;

• Certificat de nomenclatura stradala in copie;

• Fise tehnice si alte avize cerute in Certificatul de Urbanism;

• Studii de specialitate cerute in Certificatul de Urbanism;

• Proiect pentru autorizatia de construire/desfiintare (in doua exemplare), extras din Proiectul Tehnic, intocmit de arhitect sau conductor arhitect -in limita competentelor- cu drept de semnatura, membru al O.A.R.;

• Program de control al executiei lucrarilor vizat de inspectoratul in Constructii Judetean;

• Referate de verificare cu viza in original si chitante de achitare taxe in copie.